Καταδίκη για έλλειψη αλληλεγγύης στο προσφυγικό

Σημαντική απόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,το οποίο απέρριψε την προσφυγή της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας κατά του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία, ένα από τα βασικότερα μέτρα αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών Μελών. Στην απόφαση του, το Δικαστήριο τονίζει τη συμβολή του προγράμματος στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και καταλογίζει ευθύνες για την μη πλήρη εφαρμογή, του στην έλλειψη συνεργασίας που έχουν επιδείξει κάποια Κράτη Μέλη. Μέχρι σήμερα, μόλις 19.243 πρόσφυγες, από τους 63.303 που προβλέπονται, έχουν αποχωρήσει από την Ελλάδα και δύο χώρες δεν έχουν δεχθεί ούτε έναν πρόσφυγα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει πράξη τις υποσχέσεις της και να πιέσει για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος σε όλα τα Κράτη Μέλη.